Prof. Dr. Selçuk Kırlı

Prof. Dr. Selçuk KIRLI'ya Ait YAYINLAR

YAYINLARDAN ÖRNEKLER

 1. Kirli S and Çalışkan M, “A comperative study of sertraline versus imipramine in postpsychotic depressive disorder of schizophrenia,” Schizophrenia Research, 33,103-111,1998
 2. Kotan Z Sarandöl E.,Kırhan E Özkaya G., Kırlı S., Serum brain-derived neurotrophic factor, vascular endothelial growth factor and leptin levels in patients with a diagnosis of severe major depressive disorder with melancholic features. Therapeutic advances in psychopharmacology. 65-74 2(2) 2012
 3. Eker S.S., Akkaya C.,Akgöz S., Sarandöl A., Kırlı S., Major Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetin’in Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Turk Psikiyatri Dergisi 153-63 16 2005
 4. Akkaya C., Sivrioğlu E.Y.,Akgöz S., Eker S.S., Kırlı S., Comparison of efficacy and tolerability of reboxetine and venlafaxine XR in major depression and major depression with anxiety features: an open label study. Hum Psychopharmacol Clin Exp 337-45 21 2006
 5. Yazicioglu B., Akkaya C., Sarandöl A., Akgöz S., Eker S.S., Kırlı S., A comparison of the efficacy and tolerability of reboxetine and sertraline versus venlafaxine in major depressive disorder: a randomized, open-labeled clinical trial Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 1271-6 30 2006
 6. Sarandöl A., Sarandöl E., Eker S.S.,Karaağaç U.E.,Hızlı B.Z.,Dirican M., Kırlı S., Oxidation of apolipoprotein B-containing lipoproteins and serum paraoxonase/arylesterase activities in major depressive disorder Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 1103-8. 30 2006
 7. Sarandöl A., Sarandöl E., Eker S.S.,Erdinç S.,Vatansever E., Kırlı S., Major depressive disorder is accompanied with oxidative stress: short-term antidepressant treatment does not alter oxidative-antioxidative systems. Hum Psychopharmacol 67-73 22 2007
 8. Akgöz S, Akkaya C.,Berkay F, Türkmen inanır N.,Kan I, Kırlı S., Trends in the annual incidence rates of narcotics felons arrested over the last 30 years in metropolitan Bursa, Turkey. Tohoku J Exp Med. 253-63 212 2007
 9. Sivrioglu EY, Kirli S, Sipahioglu D, Gursoy B, Sarandol E,” The impact of ω-3 fatty acids,vitamins E and C supplementation on treatment outcome and side effects in schizophrenia patients treated with haloperidole: an open-label pilot study,” Progress of Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 31(7), 1493-1499, 2007
 10. Sarandöl A., Kırlı S., Akkaya C.,Ocak N.,Eröz E., Sarandöl E., Coronary Artery Disease Risk Factors in Patients with Schizophrenia: Effects of Short Term Antipsychotic Treatment. Journal of Psychopharmacol 857-63 21 2007
 11. Akkaya C., Sarandöl A.,Cangür S., Kırlı S., Retrospective database analysis on the effectiveness of typical and atypical antipsychotic drugs in an outpatient clinic setting. Human Psychopharmacol Clin Exp 515-28 22 2007
 12. Sarandöl A., Kırlı S., Akkaya C.,Altın A.,Demirci M., Sarandöl E., Oxidative-antioxidative systems and their relation with serum S100 B levels in patients with schizophrenia: Effects of short term antipsychotic treatment. Progress in Neuro-Psychoparmacology&Biological Psychiatry 1164-9 31 2007
 13. Akkaya C., Sarandöl A.,Danacı AE.i Sivrioğlu E.Y.,Kaya E., Kırlı S., Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 292-9 19 2008
 14. Eker S.S., Akkaya C., Sarandöl A.,Cangür Ş., Sarandöl E., Kırlı S., Effects of various antidepressants on serum thyroid hormone levels in patients with major depressive disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 955-61 32 2008
 15. Eker S.S., Kırlı S., Akkaya C.,Cangür Ş., Sarandöl A., Are there differences between serotonergic, noradrenergic and dual acting antidepressants in the treatment of depressed women? World J Biol Psychiatry 400-8 10 2009
 16. Sivrioğlu E.Y., Sivrioğlu K.,Ertan T.Ertan F.S.Cankurtaran E.Aki O.Uluduz D.Ince B. Kırlı S., Reliability and validity of the Geriatric Depression Scale in detection of poststroke minor depression J Clin Exp Neuropsychol 999-1006 31 2009
 17. Sarandöl A., Eker S.S., Sivrioğlu E.Y., Özkaya G., Erer özbek Ç.S., Zarifoğlu M., Kırlı S., Behavioral disturbances and depression of patients with Parkinson’s disease have significant impact on caregivers. Neurology, Psyhiatry and Brain Research 91-96 16 2009
 18. Eker S.S., Akkaya C.,Cangür Ş., Sarandöl A.,Deniz G., Kırlı S., Oral antipsikotik kullanımına eklenmiş depo antipsikotik tedavisinin şizofreni hastalarının tedaviye uyumları üzerine etkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 272-277 19 2009
 19. Aydın A., Eker S.S.,Cangür Ş., Sarandöl A., Kırlı S., Şizofreni Hastalarında Bakımveren Külfet Düzeyinin, Sosyodemografik Değişkenler ve Hastalığın Özellikleri ile İlişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 10-14 46 2009
 20. Akkaya C., Sarandöl A.,Kotan VO.,Cangür S.,Aydın A., Kırlı S., The Effectiveness of Risperidone Long-acting Injection in Oral Antipsychotic Non-Adherent Patients with Schizophrenia: A Retrospective Study. Bulletın Of Clınıcal Psychopharmacology 255-62 19 2009
 21. Akkaya C., Kırlı S., Eker S.S.,Cangür Ş.,Canbazoğlu M., Sarandöl A., Comparison of the Efficacy and Safety of Sertraline, Reboxetine and Venlafaxine in Patients with Major Depressive Disorder: A Pooled Analysis of Four Randomized, Open-Label Trials. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 274-287 20 2010
 22. Eker S.S., Akkaya C.,Cangür Ş.,Yuvanc U., Sarandöl A., Kırlı S., The effects of reboxetine and venlafaxine on ECG variables in depressed patients. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 11-17 21 2011
 23. Eker S.S., Akkaya C.,Cangür Ş., Sarandöl A.,Öztepe Yavascı E.,Sarıkavaklı Ü., Kırlı S., Erken ve geç başlangıçlı distimik bozukluğun klinik özellikleri, belirti dağılımı ve sosyal uyum yönünden farklılıkları. Anadolu Psikiyatri Dergisi 49-54 12 2011
 24. Akkaya C., Sivrioğlu E.Y., Sarandöl A., Kırlı S., Major Depresif Bozukluk’ta Venlafaksin XR ve Reboksetin’in Etkililik ve Güvenilirliğinin karşılaştırılması. Yeni Symposium 170-7 41 2003
 25. Akkaya C., Eker S.S.,Yazicioglu B., Sivrioğlu E.Y.,Sipahioğlu D.,Cangür Ş., Kırlı S., Majör Depresyona Eşlik Eden Anksiyete Belirtilerinin Venlafaksin XR’ın Tedavi Sonuçlarına Etkisi Yeni Symposium 189-96 42 2004
 26. Akkaya C., Sarandöl A., Sivrioğlu E.Y.,Çakmak S.,Altınbaş B., Kırlı S., Reboksetinin majör depresyon ve eşlik eden anksiyete belirtilerine etkisi. Yeni Symposium 142-7 43 2005
 27. Akkaya C., Sivrioğlu E.Y., Sarandöl A., Eker S.S., Kırlı S., Majör Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetinin Sosyal İşlev Kaybı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Randomize Açık Etiketli Bir Çalışma. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 5-13 19 2006
 28. Akkaya C., Sivrioğlu E.Y., Sarandöl A., Eker S.S., Kırlı S., Majör Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetinin Sosyal İşlev Kaybı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Randomize Açık Etiketli Bir Çalışma. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 5-13 19 2006
 29. Akkaya C.,akgöz S.,Kotan Z.,Kaya B., Kırlı S., Bursa’da 1974-2003 Yılları Arasındaki Yasadışı Uyuşturucu Madde Suçu Profili. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 124-130 19 2006